Số 10, Tổ 8, Khu 1, Phường Giếng Đáy, Hạ Long, Vietnam

Du thuyền được nhiều người lựa chọn